Konsulttjänster

Vi erbjuder konsulttjänster inom samtliga IT-tjänster samt inom test och kvalitetssäkring av IT-system och förbättringsarbete inom IT-processer.

Teknik & IT-Tjänster

Stor erfarenhet inom IT-drift, IT-support och förbättringsarbete för ett effektivare arbetsflöde.

Telefoni

Upphandling av telefoni, stort som smått, nationellt och internationellt samt med tillhörande integrationer. Från kravställning av plattformen, genomförande av upphandling med utvärdering till slutlig leverans!

Test/QA

Test och kvalitetssäkring av IT-system, från kravställning till leverans.
Flera års erfarenhet inom krav och testledning, systemtester (blackbox).
Både inom offentlig upphandling och mindre agila utvecklingsprojekt.

Verksamhetsutveckling

Mångårig erfarenhet att vidareutveckla arbetssätt, processer och rutiner inom IT såsom ex. krav och testprocesser inom agil systemutveckling eller inom support och ärendehantering i den dagliga driften.

Projektledning

Planerar, styr, leder och koordinerar alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Ser till att allt fångas upp och inte hamnar mellan stolarna för att slutligen nå mål enligt plan.