Hållbar och säker IT-återanvändning

Vi tror mer på att slita än slänga och har en enkel idé som minskar ert klimatavtryck direkt samt en möjlig ekonomisk återbäring. Vi tar hand om de datorer, mobiler och andra IT-prylar som ni använt klart. 

Tillsammans med vår återbrukspartner ser vi till att utrustningen dataraderas, rekonditioneras och kommer till nytta igen.  

Vi erbjuder: 

  • Ekonomisk ersättning för alla produkter som kan återbrukas – t ex datorer, servrar, nätverk, skärmar, mobiler, dockor etc. 
  • En säker hantering av utrustningen och radering av lagringsmedia med certifierade program 
  • Miljöredovisning som visar den minskade klimatpåverkan (i koldioxid) som återanvändningen av er utrustning genererar och som ni kan tillgodoräkna er i ert hållbarhetsarbete

1. Förhandsvärdering
Förhandsvärdering görs av utrustningen som ska fasas ut.   

2. Upphämtning
Utrustningen hämtas upp för vidare transport till vår ISO 27001-certifierade återbrukspartner. Transporten sker i låsta säkerhetsskåp eller på pall, enligt överenskommelse. 

3. Värdering
Återtagen utrustning som ska vidare till andrahandsmarknaden värderas.

4. Radering och avidentifiering
All information på hårddiskar och lagringsmedia raderas med Blancco och produkterna avidentifieras. Lagringsmedia som inte kan raderas destrueras och mals ned. Därmed lever ni samtidigt upp till kraven i GDPR.   

5. Återvinning
Utrustningen testas och görs redo för försäljning på andrahandsmarknaden. Produkter som inte kan återanvändas går vidare till materialåtervinning. 

6. Rapportering och ekonomisk ersättning
Återrapportering med raderingscertifikat på serienummernivå, testresultat, ekonomisk ersättning för produkterna samt ett miljödiplom som visar hur mycket koldioxidutsläpp som sparas in genom att produkterna går till återbruk. 

Vill du ha hjälp?

Kontakt