Enskilda Gymnasiet i Stockholm

Ett samarbete byggt på trygghet och tillförlitlighet

Bland perennplanteringar och pampiga träd i Tegnérlunden, Vasastaden, ligger den välrenomerade skolan, Enskilda Gymnasiet i Stockholm. Det är en föräldraägd friskola där eleverna omges av förståelse och vänner, samtidigt som det är också en plats där eleverna ska känna sig trygga.

Trots namnet bedriver Enskilda Gymnasiet i Stockholm även grundskola för årskurs 7-9 medan gymnasiet erbjuder både Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammet. Bildningsnivån är hög och de strävar efter att positionera sig som bästa skolan avseende slutbetyg, en plats de idag delar med andra fristående skolor runt om i landet. Framför allt är det viktigt med hela skoldagar och tydliga ordningsregler men också att lärarna involverar alla elever och att ingen känner sig förbisedd.

Kärlek som grund

På Enskilda Gymnasiet i Stockholm arbetar de utefter ”Kärlek som grund, ordning som stöd, framgång som mål”, där relationen mellan eleverna och till lärare är en central del.

”Hos oss känner alla alla. Eleverna, både från årskurs 7-9 och gymnasiet, rör sig i samma trapphus och korridorer. Och då våra lärare undervisar alla elever på skolan skapas en trygghet för både elever och lärare. Vi kallar det EG-anda, ett begrepp som funnits länge på skolan.” säger Jonas Persson, IT-Administratör vid Enskilda Gymnasiet i Stockholm.

Trygghet – en viktig framgångsfaktor

Trygghet är en viktig del under utbildningen för eleverna på Enskilda Gymnasiet i Stockholm. Skolan arbetar därför med väl valda digitala lösningar så som Google-miljön där elevernas och skolans datorer har begränsade användningsområden. Detta för att säkerställa att eleverna besöker rätt sidor och använder rätt program under deras utbildning.

Kraven på leverantör vid inköp av IT-produkter är därför tydliga. Datorerna ska vara färdiginstallerade och klara i den Google-miljö Enskilda Gymnasiet i Stockholm använder. Det är dessutom viktigt att leverantören är tillförlitlig och lyhörd för skolans behov.

”Vi ser väldigt positivt på att samarbeta med leverantörer som kan ge förebyggande tips, insiktsfulla rekommendationer och hitta lösningar som passar vår verksamhet”, säger Jonas. Han fortsätter, ”Viktigast för oss är att relationen mellan oss och leverantören känns bra och är enkel, att vårt samarbete fungerar sömlöst.”

TechStar IT, leverantör sedan 3 år

I val av leverantör för deras IT-produkter genomfördes en upphandling som TechStar IT vann och idag har TechStar IT levererat datorer och nätversksutrustning till Enskilda Gymnasiet i Stockholm i tre år. Ett samarbete som båda parter är väldigt nöjda med.

”TechStar IT är väldigt lyhörda för våra behov och håller alltid vad dom lovar gällande leveranser, garantier och hårdvaror.” säger Jonas.

TechStar IT erbjuder inte bara en bred variation av IT-produkter, de har också etablerade och starka relationer direkt med tillverkarna. Detta gör det möjligt för dem att säkra tillgången på produkter som är nödvändiga för Enskilda Gymnasiet i Stockholm, även när dessa inte alltid är tillgängliga på marknaden.

Genom samarbetet med TechStar IT kan därför Enskilda Gymnasiet i Stockholm vara säkra på att de har tillgång till de bästa IT-produkterna som krävs för att fortsätta att erbjuda en trygg och effektiv inlärningsmiljö för sina elever.

Behöver du och ditt företag också hjälp med att framtidssäkra era IT-produkter och lösningar? Kontakta oss på TechStar IT så hjälper vi er med tekniken.