Papyrus

Papyrus är ett av Europas ledande serviceföretag för papper, emballage och förbrukningsvaror. Företaget är representerat i 15 länder. För Papyrus räkning fick Techstar IT i uppdrag att utreda behoven och finna en lösning för framtidens telefoni. Det slutade med att vi också fick agera projektledare och implementera den valda lösningen.

För att finna rätt lösning skapades en detaljerad specifikation med över 200 krav på plattformen. Techstar IT scannade sedan av marknadens tänkbara alternativ, genomförde upphandlingen och utvärderade anbuden. Vi tittade inte bara på hård- och mjukvaran, utan lika mycket på referenser, support samt teknisk stabilitet. När valet var gjort fick Techstar IT också uppdraget att rulla ut den nya växellösningen till samtliga 15 länder. Här kom vår yrkeserfarenhet av projektledning och spetskompetens inom telefoni till stor nytta. 

Att få planera, analysera behoven, specificera kraven, upphandla, projektleda och genomföra införandet av framtidens telefoni för ett multinationellt företag har varit lika lärorikt som ärofyllt. Det fortsätter vi gärna med.